2 Comments

  1. RAM SIMKHADA

    यो देशमा जसले जे भनुन, पंचायेत बाहेक अरुसंग भरोसा गर्ने ठाउँ नै छैन /

    Reply
  2. RAM SIMKHADA

    यो देशमा जसले जे भनुन पंचायेत बाहेक अरुसंग भरोसा गर्ने ठाउँ नै छैन /

    Reply

Leave a Reply to RAM SIMKHADA Cancel Reply

सम्बन्धित शीर्षकहरु