One Comment

  1. vinod

    कही नेता हरु को लगानी त छैन ? स्मार्ट सिटी को नाउ मा जग्गा ब्लोक्क गरेर अप्राकृतिक रुपमा उनी हरु कमाई गरी रहे को त छैन ? यस माथी खोज पत्रिका ले खोज बिन गर्ने हो कि ?

    Reply

Leave a Reply to vinod Cancel Reply

सम्बन्धित शीर्षकहरु