One Comment

  1. Rajendra Bhadra

    दुई तिहाई भएपनि कमजोर सरकार को लक्षण, दुःखको कुरा।

    Reply

Leave a Reply to Rajendra Bhadra Cancel Reply

सम्बन्धित शीर्षकहरु