One Comment

  1. दिनेश लामिछाने

    प्राइस kati हो तनि अली खुलाएर लेखेको भय हुनि पत्रकार माहसय

    Reply

Leave a Reply to दिनेश लामिछाने Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु