2 Comments

  1. vola mahato

    जैविक विविधता अभिवृद्धि गरी लुम्बिनी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन लुम्बिनी क्षेत्रको घांसे मैदानभित्र अहिंश्रक जंगली जनावरहरु छोडनु पर्छ । जस्तै मृग, झारल, घोरल, जंगली गाई, जंगली घोडा, मलेसिया, थाइलैण्डको जंगलमा पाइने बांदर, राजहांस, धनेश, सारस जस्ता वन्य पशुपंछीहरु छोड्दा लुम्बिनीको थप आकर्षण र शोभा बढाउन सकिन्छ ।

    Reply
  2. vola mahato

    जैविक विविधता अभिवृद्धि गरी लुम्बिनी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन लुम्बिनी क्षेत्रको घांसे मैदानभित्र अहिंश्रक जंगली जनावरहरु छोडनु पर्छ । जस्तै मृग, झारल, घोरल, जंगली गाई, जंगली घोडा, मलेसिया, थाइलैण्डको जंगलमा पाइने बांदर, राजहांस, धनेश, सारस जस्ता वन्य पशुपंछीहरु छोड्दा लुम्बिनीको थप आकर्षण र शोभा बढाउन सकिन्छ ।

    Reply

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु