One Comment

  1. महाबिर चौधरी

    घुस खोरी लाई कारबाही गर्नु पर्छ के देश मा पढेलेखेका युवाहरूको कामी छैन

    Reply

Leave a Reply to महाबिर चौधरी Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित शीर्षकहरु