कम्पनी नाम बोनस शेयर नगद लाभांश विवरण प्रकाशित मिति
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited १३ %  ७.६८ %  असोज १७ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-10-04 
(२०७४-०६-१८)
प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९.२०%  रू. ५८३६०२  असोज २ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-09-20 
(२०७४-०६-४)
प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९.२०%  रू. ५८३६०२  असोज २ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-09-20 
(२०७४-०६-४)
Tinau Development Bank Limited १०%  ५%  भदौ ३० मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-17 
(२०७४-०६-१)
एक्सेल डे. बैङ्क ३०.१२%  १.५८५२६%  भदौ २५ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-11 
(२०७४-०५-२६)
समाता माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड २०%  ११.५८%  भदौ २४ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-11 
(२०७४-०५-२६)
वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था २०%  १.१०८%  भदौ २५ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-11 
(२०७४-०५-२६)
Nepal Bangladesh Bank Ltd. १२%  ३.७९%  भदौ २४ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-10 
(२०७४-०५-२५)
Nirdhan Utthan Bank Ltd. ६६.६७%  १४.०४%  भदौ २२ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-10 
(२०७४-०५-२५)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited १९%  २५.११%  भदौ २२ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-07 
(२०७४-०५-२२)
Nepal Investment Bank Ltd. १५%  २५%  भदौ २१ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-06 
(२०७४-०५-२१)
Miteri Development Bank Limited ३१.४८%  १.६६%  भदौ २१ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-09-06 
(२०७४-०५-२१)
Neco Insurance Co. १०%  ०.५२%  भदौ ४ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-08-22 
(२०७४-०५-६)
मिसन डेभलपमेन्ट बैङ्क २२ %  १.१६ %  राष्ट्र बैङकबाट स्वकिृत  2017-06-10 
(२०७४-०२-२७)
Surya Life Insurance Company Limited १० %  रू. ३४५३९४  वैशाख १३ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-06-10 
(२०७४-०२-२७)
United Insurance Co.(Nepal)Ltd. १० %   रू.१५९१५७८  वैशाख ८ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-06-10 
(२०७४-०२-२७)
Guras Life Insurance Co. Ltd. ८ %   ०.४२१ %   चैत १७ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-06-10 
(२०७४-०२-२७)
Western Development Bank Limited रू.३१३९२००  रू.१६५२२१०  चैत १३ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-04-03 
(२०७३-१२-२१)
Guras Life Insurance Co. Ltd. ८ %  ०.४२१ %   चैत १७ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-04-03 
(२०७३-१२-२१)
Civil Bank Ltd २.८८ %  ०.१५१६ %  फागुन २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक  2017-03-23 
(२०७३-१२-१०)
Century Commercial Bank Ltd. १० प्रतिशत  फागुन २२ गते बसेको सञ्चालन समितिको निर्णय  2017-03-07 
(२०७३-११-२४)
Nepal Life Insurance Co. Ltd. २४.८० %  १.३०५२६%   फागुन १८ गते बसेको सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-03-03 
(२०७३-११-२०)
महालक्ष्मी विकास बैङ्क लिमिटेड ८ %  राष्ट्र बैंङ्क बाट स्वीकृत  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
NIDC Capital Markets Ltd. १५ %  राष्ट्र बैंङ्क बाट स्वीकृत  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. २० %  १.०५ %  फागुन ३ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
Nepal Life Insurance Co. Ltd. ३०.०८ %  माघ २६ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन २० %  ५ %  माघ १८ नेप्सेमा सूचनामा  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
Laxmi Bank Limited ३८ %  पुस २७ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
Seti Finance Limited ९ %  पुस २२ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
Kumari Bank Ltd २१ %  पुस १९ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
कृषि विकास बैङ्क २० %  १.०५३ %  पुस १४ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
Bank of Kathmandu Lumbini Ltd. २३ %  मङ्सिर ३० मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2017-02-20 
(२०७३-११-९)
Seti Finance Limited रू. ५७१०८०  रू.३१६३८७  पुस २२ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-01-08 
(२०७३-०९-२४)
Kasthamandap Development Bank Ltd. २३.३७ %  १.२३%  राष्ट्र बैङ्क बाट स्वीकृत  2017-01-05 
(२०७३-०९-२१)
महालक्ष्मी विकास बैङ्क लिमिटेड ८ %  राष्ट्र बैंङ्क बाट स्वीकृत  2017-01-05 
(२०७३-०९-२१)
Garima Bikas Bank Limited २०%  पुस १९ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-01-04 
(२०७३-०९-२०)
Kumari Bank Ltd २१ %  पुस १९ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2017-01-04 
(२०७३-०९-२०)
कृषि विकास बैङ्क २० %  १.०५३ %   पुस १४ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-29 
(२०७३-०९-१४)
डिप्रोक्स लघुबित्त बिकास बैङ्क लिमिटेड ३५∞  १७.६३∞  पुस १३ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-28 
(२०७३-०९-१३)
Reliable Development Bank Limited २९ %  मङसिर २२ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-28 
(२०७३-०९-१३)
Kamana Bikas Bank Limited २१.५८∞   पुस ४ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-19 
(२०७३-०९-४)
Chilime Hydro power Co. १०∞   १०∞   मङसिर ३० मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-15 
(२०७३-०८-३०)
एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २५∞  १.३१२∞  मङसिर २१ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले  2016-12-11 
(२०७३-०८-२६)
देव विकास बैङ्क लिमिटेड १४∞   मङसिर २४ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-11 
(२०७३-०८-२६)
Sana Kisan Bikas Bank Ltd २५∞  १.३१६∞  मङसिर २१ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-11 
(२०७३-०८-२६)
Reliable Development Bank Limited २९∞  मङसिर २२ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-11 
(२०७३-०८-२६)
Siddhartha Bank Limited ४८.७५∞  मङसिर १९ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-11 
(२०७३-०८-२६)
Sana Kisan Bikas Bank Ltd २५   १ .३१६   मङ्सिर २१ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठक   2016-12-07 
(२०७३-०८-२२)
Siddhartha Bank Limited ४८.७५∞   मङसिर १९ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-05 
(२०७३-०८-२०)
मेगा बैंक नेपाल १३.२५∞  ०.७०∞  मङसिर १९ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-05 
(२०७३-०८-२०)
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं २०∞  १.०५∞  मङसिर १९ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-05 
(२०७३-०८-२०)
Jebils Finance Ltd. १२.५∞  ०.६५७९∞   मङसिर १७ मा सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-12-05 
(२०७३-०८-२०)
Kasthamandap Development Bank Ltd. २३.३७∞  १.२३∞  राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत  2016-12-05 
(२०७३-०८-२०)
महालक्ष्मी विकास बैङ्क लिमिटेड ८ प्रतिशत   मङ्सिर १५ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठक  2016-12-01 
(२०७३-०८-१६)
Shangrila Development Bank Ltd. १६. 0७  0. ८५   मङ्सिर १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक  2016-11-29 
(२०७३-०८-१४)
Central Finance Co. Ltd. २२ .५  १ . १८  राष्ट्र बैङ्क बाट स्वीकृत   2016-11-28 
(२०७३-०८-१३)
अल्पाइन डेभलपमेण्ट बैङ्क लि. १४ . ५  १७ लाख ३३   मङ्सिर ९ गतेको सञ्चालक समितिको बैठक   2016-11-28 
(२०७३-०८-१३)
कण्ट्री डे. बैङ्क ८ . ४५  ०.४४५   राष्ट्र बैङ्क बाट स्वीकृत   2016-11-28 
(२०७३-०८-१३)
Lumbini Finance Ltd. ३५   १.७९%   सञ्चालक समितिको बैठक  2016-11-28 
(२०७३-०८-१३)
Prudential Insurance Co. २०∞  १.०५∞   मङसिर ५ मो सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-11-21 
(२०७३-०८-६)
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कं २२ प्रतिशत  १.१५७९ प्र  मङसिर ३ गते बसेको सञ्चालक समितीको बैठक  2016-11-21 
(२०७३-०८-६)
Kankai Bikas Bank Ltd. २० %  मङसिर १ गते बसेको सञ्चालक समितीको बैठक  2016-11-21 
(२०७३-०८-६)
Kankai Bikas Bank Ltd. 20  मङ्सिर १ गते बसेको बैङ्कको सञ्चालक समितिको बैठक  2016-11-19 
(२०७३-०८-४)
Everest Bank Ltd ७० %  मङ्सिर १ गते बसेको बैङ्कको सञ्चालक समितिको बैठक   2016-11-19 
(२०७३-०८-४)
रीलायन्स लोटस फाइनान्स १५  ० .७९ %  कार्तिक 26 मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2016-11-19 
(२०७३-०८-४)
Swabalamwan Bikas Bank ३४ %  १९. ३८ %  कार्तिक 24 मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2016-11-19 
(२०७३-०८-४)
Rural Microfinance Development Centre Ltd. १० %  १० %  कार्तिक 24 मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2016-11-19 
(२०७३-०८-४)
वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था 20  १.११ %  राष्ट्र बैङ्क बाट स्विकृत  2016-11-14 
(२०७३-०७-२९)
Mount Makalu Devlopment Bank Ltd १६ %  २,१८,९४७.३  ११७ औं सञ्चालक समितीको बैठक  2016-11-14 
(२०७३-०७-२९)
Rural Microfinance Development Centre Ltd. ५० %  २.६३ %  राष्ट्र बैंङ्क बाट स्वीकृत  2016-11-10 
(२०७३-०७-२५)
Fewa Bikas Bank Limited २०.६० %  कार्तिक १९ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2016-11-10 
(२०७३-०७-२५)
Shrijana Finance (Bittaya Sanstha) ५० %  २.६३ %  राष्ट्र बैंङ्क बाट स्वीकृत  2016-11-08 
(२०७३-०७-२३)
सिद्धार्थ ईन्स्योरेन्स लि. ३० %  कार्तिक १९ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2016-11-08 
(२०७३-०७-२३)
Machhachapuchhre Bank Ltd २०.७५ %  १.०९ %  कार्तिक १८ मा सञ्चालक समितिको निर्णय  2016-11-08 
(२०७३-०७-२३)
Lumbini General Insurance १८.१८%   शुन्य.९६%  कातिर्क १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited ४०%   १२.७%  कातिर्क ११ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Nagbeli Laghubitta Bikas Bank Ltd. ६० %  २० %  कातिर्क ११ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Prime Commercial Bank Ltd. २३%  १.२१%  कातिर्क ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Premier Insurance Co. Ltd. २० %  १.०५%  कातिर्क ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Neco Insurance Co. २० %   १.०५%  कातिर्क ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Bhargav Bikash Bank Ltd. २० %  १.०५%  कातिर्क ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
ज्योति विकास बैङ्क ११.७ %  कातिर्क ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Standard Chartered Bank Ltd. ३३.३३ %  १.७५ %  कातिर्क ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको प्रस्ताव  2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Nepal SBI Bank Limited २५ %  १.५३%  असोज १७ मा सञ्चालक समितिको निर्णय   2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
एक्सेल डे. बैङ्क २५ %   १.३१५७९ %  असोज ९ मा सञ्चालक समितिको निर्णय   2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
रिलायबल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था २० %   असोज ९ मा सञ्चालक समितिको निर्णय   2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Siddhartha Development Bank Limited २४ %  असोज ९ मा सञ्चालक समितिको निर्णय   2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
Janaki Finance Ltd. २० %  १.०५ %  असोज १ मा सञ्चालक समितिको निर्णय   2016-11-07 
(२०७३-०७-२२)
कसमस डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेड २३.६०%  १.२४ %  असोज २० गते सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-10-06 
(२०७३-०६-२०)
NMB Sulav Investment Fund-1 २० प्रतिशत  असोज २० गते देखी वितरण   2016-10-06 
(२०७३-०६-२०)
भक्तपुर फाइनान्स कं ३.५ %   0.१८%   असोज १८ गते सञ्चालक समितिको निर्णय  2016-10-06 
(२०७३-०६-२०)
मिर्मिरे माइक्राफाइनान्स डे. बैङ्क ५० प्रतिशत  २.६३%   असोज १८ गते सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-10-06 
(२०७३-०६-२०)
महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड १० प्रतिशत  0 .५३ %   असोज १७ गते सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-10-06 
(२०७३-०६-२०)
Shikhar Insurance Co. Ltd. ६० प्रतिशत  ३.१५७८%  असोज १७ गते सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-10-04 
(२०७३-०६-१८)
आइ.एल.एफ.सि.ओ माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लिमिटेड ५ प्रतिशत   ० दशमलब २६  असोज १६ गते सञ्चालक समितीको निर्णय   2016-10-03 
(२०७३-०६-१७)
Innovative Devlopment Bank Ltd. २१.७५ %   १.१४ %   असोज १४ गते सञ्चालक समितीको निर्णय   2016-10-03 
(२०७३-०६-१७)
Sewa Bikas Bank Limited १९ प्रतिशत  १ प्रतिशत   असोज १६ गते सञ्चालक समितीको निर्णय   2016-10-03 
(२०७३-०६-१७)
Jana Utthan Samudayic Bank Ltd. २० प्रतिशत  २,१०,५२६.३  असोज १५ गतको सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-10-02 
(२०७३-०६-१६)
Muktinath Bikas Bank Ltd. ३४ प्रतिशत  असोज १३ गतको सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-10-02 
(२०७३-०६-१६)
वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था २० प्रतिशत  १.११ प्रति  असोज १४ गतको सञ्चालक समितीको निर्णय  2016-10-02 
(२०७३-०६-१६)

Page 1 of 2, showing 100 records out of 195 total, starting on record 1, ending on 100

< previous12
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »